HRAD VILDŠTEJN VE SKALNÉ

Negarantovaná informace
Adresa:Hrad Vildštejn, 351 34 Skalná u Chebu
Telefon:+420 354 594 930
Email:vildstejn@vildstejn.cz
WWW:http://www.vildstejn.cz
GPS:50°10'11,430"N, 12°21'37,900"E
Pro detail klikni (ortofotomapa)
Zobrazení na mapě

Hrad Vildštejn (Skalná) stojí na žulové skále nad přítokem Vonšovského potoka. Od města Skalné býval oddělen příkopem, dnes už zasypaným. První písemná zpráva o Vildštejně je z r. 1224.

K původnímu románskému hradu z konce 12. nebo počátku 13. století patřila pouze severní část dnešního třípatrového hradu (tj. necelá polovina plochy), kdežto zbytek této budovy byl postaven až v 15. století, kdy se hrad dostal do rukou chebského patriciátu. Starý románský palác stál v místech pozdější gotické budovy, podepřené jedním mohutným pilířem a několika sloupy. Od něho se táhla nižší hradní zeď až k románské hradní kapli po pravé straně věže v prostoru dnešního průchodu k starému paláci; kaple však byla mnohem vyšší než palác. Zbytek její poloválcové apsidy vyčnívá vpravo od dnešního vchodu z oblouku hradní zdi nad skálou, na níž stojí hrad. Původně měla kaple asi plochý strop, později dostala křížovou klenbu. Z její tribuny se zachovalo jedno větší a jedno menší románské okno (obě už zazděná) nad zazděným vchodem do krypty a sklepů napravo od vchodu. V podzemí hradu jsou dosti prostorné místnosti s valenými klenbami a románským i gotickým zdivem. Zachovaly se zbytky oltáře v kryptě a románský portál. Románský hrad byl postaven asi celý z boxovaných kvádrů a měl sotva více než přízemí a nejvýše ještě patro (dnes už nezachované). Ve skalách naproti hradu jsou dosud ohromné sklepy a skladiště. Vznikly však už také většinou ve středověku.

Zachovalý románský hrad byl obydlený až do 19. století, kdy se změnil ve sladovnu. Při svém vzniku počátkem 13. století byl pojmenován jako Vildštejn. Během 15. a 16. století získal gotické a renesanční prvky. Kromě toho vznikla ještě v roce 1783 samostatná budova nového rokokového zámku v předhradí, z něj však zůstaly jen zříceniny.

V roce 1999 koupil hrad a zbytky zámku pan Miroslav Pumr. Za dva roky intenzivní obnovy byl hrad otevřen pro veřejnost. Zakladatelé tohoto hradu rod Nothaftů jej za toto úsilí nechali povýšit do šlechtického stavu s právem užívat titul rytíř.

Hradní budova je dnes celá zrekonstruována. Je v ní muzeum hradu, středověká hodovna, královský sál, obřadní síň a muzeum hasičské techniky.

STÁLÁ EXPOZICE

  • Muzeum hradu se skutečnými ostatky bílé paní.
  • Muzeum hasičské techniky s technikou po baronu Trautenberkovi.
  • Pro dětské návštěvníky je připravena malá podívaná na zvířátka, domácí i divoká.

OTEVÍRACÍ DOBA

Prohlídka hradu každý den od 10.00 do 18.00 hodin.
Od listopadu do konce dubna prohlídka jen muzea hradu.
V sobotu a neděli od 12.00 do 16.00 s průvodcem.
Pro větší skupiny průvodce i v jiné dny po telefonické domluvě.

BARIÉRY

Povolení výjezdu až k hradu dopravním prostředkem pro vozičkáře, před vstupem do galerie se nacházejí schody.

DOSTUPNOST

  • Vzdálenost vzdušnou čarou: městečko Skalná leží asi 10 km severně od Chebu, 5 km od Františkových Lázní.
  • Vlakem: stanice Skalná, 1 km.
  • Pěšky: po červené TZ z Františkových Lázní, po žluté TZ z Hazlova.
  • Na kole: cyklotrasa 2065.
  • Autem: parkování u hradu.

ZDROJ INFORMACÍ: www.vildstejn.cz